Mjesečni račun

Mjesečni račun

Lines Lines

Jedan račun za sva punjenja!

Vozači električnih vozila više ne moraju plaćati bankovnom karticom svaku pojedinu sesiju punjenja električnog automobila zasebno.

Neće više strepiti da li će im „proći“ 3D Secure jednokratna plaćanja karticom, da li na računu imaju dovoljno novca za predautorizaciju punjenja, koliko brzo će im biti „otpušten“ u petak blokirani iznos na tekućem računu, da li će ih to spriječiti da ležerno provedu vikend s obitelji ili društvom.

Zaboravite plaćanje privatnim karticama troškova punjenja službenih vozila!

Sva punjenja na Qelo punjačima i punjačima roaming partnera obračunavaju se na jednom mjesečnom računu, kojeg možete podmiriti uplatom na žiro račun iz svog doma ili ureda. Ukoliko je platežno odgovorna osoba u sustavu PDV-a, sve će transakcije biti jasno izlistane na R-1 računu i omogućiti jednostavan i ekonomičan obračun predporeza.

Qelo mreža je dostupna u 35 europskih i 40 zemalja svijeta. Našim korisnicima na taj način omogućavamo putovanje bez briga, a uz Qelo karticu i aplikaciju planiranje putovanja postaje brzo i jednostavno. Ipak, zatrebali Vam pomoć pri korištenju možete uvijek na našem web-u ponoviti gradivo ili kontaktirati naš Qelo tim kako bi zajedno pronašli rješenje!